Christie, Nils. 1973. “Strafferett Og Samfunnsstruktur”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 61 (1):1-23. https://doi.org/10.7146/ntfk.v61i1.70761.