Kragh, Ulf, og Tore Kroon. 1965. “Analys Av identifikationsstörningar Hos Ett ungdomsvårdsskoleklientel Genom Studium Av Varseblivningsutvecklingen”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 53 (2):135-46. https://doi.org/10.7146/ntfk.v53i2.70550.