Waaben, Knud, L. Nordskov Nielsen, Nils Christie, Kaj Arentsen, Jon Johnsen, Georg K. Stürup, A. Haslund, Preben Wolf, og Stephan Hurwitz. 1960. “Litteratur”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 48 (2/3):253-82. https://doi.org/10.7146/ntfk.v48i2/3.70439.