Hurwitz, Stephan. 1958. “Margery Fry 1874-1958”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 46 (3/4):169. https://doi.org/10.7146/ntfk.v46i3/4.70373.