Lous, Karl. 1951. “Forandringer I Norsk Straffelov”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 39 (4):348-55. https://doi.org/10.7146/ntfk.v39i4.70282.