Aulie, Andr. 1951. “Jon Skeie”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 39 (4):291-93. https://doi.org/10.7146/ntfk.v39i4.70276.