Johansen, Per Ole. 2010. “ Fire Eksempler På Kommunal Korrupsjon”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 97 (1):41-58. https://doi.org/10.7146/ntfk.v97i1.70093.