Agge, Ivar, Karl O. Christiansen, Kaarlo Helasvuo, Knud Waaben, Stephan Hurwitz, Nils Pårud, Jon Johnsen, og Carl Aude-Hansen. 1956. “Litteratur”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 44 (4):345-75. https://doi.org/10.7146/ntfk.v44i4.137862.