Waaben, Knud, Knut Sveri, og Jon Johnsen. 1955. “Litteratur”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 43 (3):285-88. https://doi.org/10.7146/ntfk.v43i3.137773.