Parelius, Niels. 1955. “Den Norske høyesteretts straffutmålingspraksis I Drapssaker”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 43 (3):251-68. https://doi.org/10.7146/ntfk.v43i3.137768.