Löken, Knut. 1954. “Anvendelse Av subsidiær Frihetsstraff”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 42 (4):314-27. https://doi.org/10.7146/ntfk.v42i4.137705.