Leivestad, Trygve. 1954. “Lægers Taushetsplikt”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 42 (4):295-313. https://doi.org/10.7146/ntfk.v42i4.137704.