Andrén, F. J. B, Stephan Hurwitz, og Jon Johnsen. 1954. “Litteratur”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 42 (2):190-95. https://doi.org/10.7146/ntfk.v42i2.137685.