Waaben, Knud, Stephan Hurwitz, Nils Christie, Stephan Hurwitz, og Jon Johnsen. 1954. “Litteratur”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 42 (1):75-92. https://doi.org/10.7146/ntfk.v42i1.137669.