Waaben, Knud, Stephan Hurwitz, Jon Johnsen, C. Aude-Hansen, og Karl O. Christiansen. 1951. “Litteratur”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 39 (3):277-90. https://doi.org/10.7146/ntfk.v39i3.137629.