Anttila, Inkeri. 1951. “Den högre Utbildningen Av fångvårdstjänstemän I Finland”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 39 (3):261-64. https://doi.org/10.7146/ntfk.v39i3.137625.