Bugge, Kjeld. 1951. “: Et Bidrag Til Norsk Fengselsvesens Historie”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 39 (3):243-60. https://doi.org/10.7146/ntfk.v39i3.137624.