Honkasalo, Brynolf, Stephan Hurwitz, Stephan Hurwitz, Erik Christensen, Anne Marie Nørvig, og F. v. Magins. 1950. “Litteratur”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 38 (2):186-94. https://doi.org/10.7146/ntfk.v38i2.137616.