Hakonen, Kimmo, og Osmo Kontula. 1988. ‚ÄúNarkotikakontroll I Finland: Narkotikalagstiftningen, Straffpraxis I Narkotikasaker Och Narkotikabrottslighetens Utveckling‚ÄĚ. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 75 (3):161-79. https://doi.org/10.7146/ntfk.v75i3.137476.