Christie, Nils. 1998. “En Plass for Alle”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 85 (3/4):202-12. https://doi.org/10.7146/ntfk.v85i3/4.137393.