NTfK. 1998. “Innehåll”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 85 (3/4):172-73. https://doi.org/10.7146/ntfk.v85i3/4.137390.