Jacobsson, Maritha, Tomas Bons, og Valentin Öckinger. 2023. “Målsägandens Oro inför rättegångsprocessen”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 110 (1):75-83. https://doi.org/10.7146/ntfk.v110i1.136738.