Mølbak, Mie, og Caroline Skovgård Jørgensen. 2022. “Psykisk Vold Inden for Lovens Rammer: – Muligheder Og begrænsninger I retliggørelsen Af Psykisk Vold”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 109 (2):328-47. https://doi.org/10.7146/ntfk.v109i2.132401.