Myhre Sunde, Hans. 2022. “Systematisk Videoobservasjon Av konfliktatferd:: Refleksjoner Rundt En Studie Av Politiets møte Med «de Ufordragelige»”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 109 (1):78-85. https://doi.org/10.7146/ntfk.v109i1.130291.