Pettersson, Tove. 2021. “Mat, Makt Och motstånd: Om Konflikter Inom tvångsvård”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 108 (1):236-50. https://doi.org/10.7146/ntfk.v108i1.125573.