Mjåland, Kristian, og Julie Laursen. 2021. “Pragmatic and Permeable Egalitarianism:: Exploring Social Life in Norwegian Prisons”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 108 (1):174-95. https://doi.org/10.7146/ntfk.v108i1.125570.