Olesen, Annette, og Anders Brinck Rosenholm. 2021. “Frivillige Organisationers Resocialiserende Arbejde I Kriminalforsorgens Institutioner”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 108 (1):59-76. https://doi.org/10.7146/ntfk.v108i1.125564.