Landström, Lena, og Markus Naarttijärvi. 2020. “Gränser för polisiär Innovation – rättssäkerhet, Enhetlighet Och Demokratisk Legitimitet”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 107 (3):268-86. https://doi.org/10.7146/ntfk.v107i3.124885.