Tham, Henrik. 2019. “Nicolay B. Johansen: Det Nyliberale Janusansikt. Straff I Frihetens Tid”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 104 (1):95-97. https://doi.org/10.7146/ntfk.v104i1.115008.