LAHTI, R. Straffrätten på 2020-talet - från Cesare Beccarias Om brott och straff (1764) till en allt mer internationell och europeisk straffrätt. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, [S. l.], v. 102, n. 3, p. 262–275, 2015. DOI: 10.7146/ntfk.v102i3.71825. Disponível em: https://tidsskrift.dk/NTfK/article/view/71825. Acesso em: 19 apr. 2024.