NUOTIO, K. Förutsebarhetens betydelse inom Honkasalos läran om kausalitet i straffrätten. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, [S. l.], v. 77, n. 4, p. 260–275, 1990. DOI: 10.7146/ntfk.v77i4.71250. Disponível em: https://tidsskrift.dk/NTfK/article/view/71250. Acesso em: 15 apr. 2024.