SVENSSON, B. Kriminalitetsutvecklingen i Sverige 1950-1982 - Tendenser och förklaringar. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, [S. l.], v. 71, n. 2, p. 109–125, 1984. DOI: 10.7146/ntfk.v71i2.71035. Disponível em: https://tidsskrift.dk/NTfK/article/view/71035. Acesso em: 26 maj. 2024.