BENNECHE, G. Retssikkerhet og rettslig kontroll under fullbyrdelse av frihetsberøvende sanksjoner. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, [S. l.], v. 67, n. 1, p. 37–44, 1980. DOI: 10.7146/ntfk.v67i1.70914. Disponível em: https://tidsskrift.dk/NTfK/article/view/70914. Acesso em: 18 apr. 2024.