Olaussen, L. P. (2015). Prisonisering - en ubekreftet "jernlov" om sosialt liv bak murene. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 102(3), 276–302. https://doi.org/10.7146/ntfk.v102i3.71826