Lahti, R. (2015). Straffrätten på 2020-talet - från Cesare Beccarias Om brott och straff (1764) till en allt mer internationell och europeisk straffrätt. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 102(3), 262–275. https://doi.org/10.7146/ntfk.v102i3.71825