Johansen, N. B. (2015). Kriminologers bruk av teori: Svar til Leif Petter Olaussen. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 102(2), 212–218. https://doi.org/10.7146/ntfk.v102i2.71822