Träskman, P. O. (2015). Brottslighet och brottskontroll i Finland och de andra Nordiska länderna: Banbrytare eller eftersläntrare?. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 102(2), 149–174. https://doi.org/10.7146/ntfk.v102i2.71819