Gröning, L. (2015). Tilregnelighet og utilregnelighet: begreper og regler. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 102(2), 112–148. https://doi.org/10.7146/ntfk.v102i2.71818