Ericsson, K. (2015). Til minne om Nils Christie. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 102(2), 109–111. https://doi.org/10.7146/ntfk.v102i2.71817