NTfK. (2015). Ny litteratur. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 102(1), 102. https://doi.org/10.7146/ntfk.v102i1.71814