Pratt, J., & Eriksson, A. (2009). Den skandinaviska exceptionalismen i kriminalpolitiken. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 96(2), 135–151. https://doi.org/10.7146/ntfk.v96i2.71739