Flaatten, S., Nordlöf, K., Brydensholt, H. H., Kyvsgaard, B., Garde, P., Ryberg, J., & Havelund, J. (2009). Boganmeldelser. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 96(1), 91–107. https://doi.org/10.7146/ntfk.v96i1.71735