NTfK. (2009). De Nordiske Kriminalistforeninger 2008. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 96(1), 88–90. https://doi.org/10.7146/ntfk.v96i1.71734