NTfK. (2008). Ny litteratur. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 95(2), 224. https://doi.org/10.7146/ntfk.v95i2.71718