Suominen, A. (2008). Om giltigheten av ett rambeslut i europeisk straffrätt samt Lissabonfördragets inverkan på området för den europeiska straffrätten. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 95(2), 130–50. https://doi.org/10.7146/ntfk.v95i2.71712