Asks, B. (2007). Riktlinjer för framtidens kriminalpolitik och för straffrättsliga reformer. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 94(1), 1–4. https://doi.org/10.7146/ntfk.v94i1.71654