Olaussen, L. P. (2006). Politianmeldelse - handlingers alvorlighet og sosial avstand. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 93(3), 306–316. https://doi.org/10.7146/ntfk.v93i3.71651