Hofer, H. von. (2006). Ökat våld och/eller vidgade definitioner? En empirisk och teoretisk analys av den långsiktiga vålds-utvecklingen. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 93(2), 193–208. https://doi.org/10.7146/ntfk.v93i2.71644