Olaussen, L. P. (2006). Mer utbredt aksept for fengselsstraff i den norske befolkningen. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 93(2), 160–180. https://doi.org/10.7146/ntfk.v93i2.71642