NTfK. (2005). Ny litteratur. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 92(3), 328–332. https://doi.org/10.7146/ntfk.v92i3.71627